Följ Attendo

Pressmeddelanden

Attendo Åbovägen i topp enligt Socialstyrelsens undersökning

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2014 16:01 CET

De äldre som bor på Attendo Åbovägen i Växjö ger verksamheten toppbetyg. Det visar Socialstyrelsens nya nationella brukarundersökning där de boende bedömer sin omsorg. Särskilt nöjda är de äldre bland annat med personalens bemötande och den utsträckning man anser sig få sina önskemål tillgodosedda.

Attendo visar en film från verklighetens äldreomsorg

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2014 12:15 CEST

Nu lanserar Attendo en film som visar hur vardagen ser ut på ett av företagets boenden. Filmen syftar till att nyansera bilden av hur den privata vården och omsorgen ser ut i verkligheten och därmed ge ett bättre underlag för diskussionen om hur kvaliteten inom omsorgen kan göras bättre.

”Ställ likadana krav på alla aktörer”

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2014 21:00 CEST

Linköpings kommun ska granska samtliga av Attendos verksamheter i kommunen med anledning av meningsskiljaktigheterna kring Attendo Åleryd. Attendo välkomnar granskningen men betonar att samma spelregler ska gälla för alla aktörer, privata som kommunala.

Kommentar till dagens artikel i Aftonbladet

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2014 14:05 CEST

Aftonbladet skriver idag att Attendo inte betalar skatt på resultatet inom Attendo Individ och Familj AB. Attendo är en koncern med flera dotterbolag, varav Individ och Familj är ett. Enlighet svensk skattelagstiftning kan vinster och förluster inom koncernen kvittas och skatt betalas på det övergripande resultatet. Det är därför ett missvisande påstående att våra dotterföretag inte betalar skatt.

Attendo välkomnar Kristdemokraternas förslag om en äldreboendegaranti

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2014 15:22 CEST

Kristdemokraterna föreslår en äldreboendegaranti utan prövning för alla som fyllt 85 år. Garantin är riktad till de som upplever att deras behov inte längre täcks av hemtjänsten och som upplever otrygghet eller social isolering. Attendo välkomnar detta förslag.

Attendo bjuder in politiker till sommaraktiviteter för äldre

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2014 10:44 CEST

Attendo lanserar nu kampanjen #öppendörr för att ytterligare öka öppenheten mot landets beslutsfattare. Genom sociala medier kommer Attendo regelbundet att berätta om vad som händer på några av de boenden som företaget driver och aktivt bjuda in politiker att delta i sommaraktiviteter eller besöka verksamheter.

Attendos VD i debatt om entreprenörskap och vinst i välfärden

Attendos VD i debatt om entreprenörskap och vinst i välfärden

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2014 12:42 CEST

– Vi i de privata företagen har bidragit till utvecklingen av en allt bättre vård och omsorg, säger Ammy Wehlin, vd Attendo. Hon är en av deltagarna när Almega och Svenskt Näringsliv arrangerar en debatt i Malmö om privata entreprenörers roll i välfärden nu på fredagen den 23 maj.

Attendo presenterar nytt kvalitetsbokslut

Attendo presenterar nytt kvalitetsbokslut

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2014 17:07 CEST

Attendo presenterar nu sitt kvalitetsbokslut för 2013. Bokslutet sammanställer resultat på olika nivåer, från det enskilda livsstilsboendet och den enskilda gruppbostaden till företaget i stort. – Kvalitetsbokslutet bidrar även till att uppmärksamma det fantastiska arbete som våra medarbetare gör, säger Margareta Nyström, vice vd i Attendo.

Pressinbjudan: Vad har vi lärt av 25 år med privat äldreomsorg?

Pressinbjudan: Vad har vi lärt av 25 år med privat äldreomsorg?

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2014 08:21 CEST

Äldreomsorgen har genomgått fundamentala förändringar under de senaste decennierna och idag finns en mångfald av privata alternativ till den offentliga omsorgen. Men hur har valfrihet och konkurrens påverkat kvaliteten i omsorgen? Vilka krav kan och bör ställas på utförarna? Välkommen på frukostseminarium där Henrik Jordahl presenterar slutsatserna av ESO-studien ”Goda år på ålderns höst”.

Öppet brev till Göran Hägglund, Kristdemokraterna

Öppet brev till Göran Hägglund, Kristdemokraterna

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2014 11:56 CET

Hej Göran! Jag hör av mig till dig med en förhoppning om att vård och omsorg diskuteras under era kommun- och landstingsdagar. Du skrev nyligen att ”bra välfärdsleverantörer behöver värnas och dåliga förbättras, inget av detta har att göra med huruvida de drivs av företag eller av kommuner”. Jag skulle önska att den syn som du ger uttryck för präglade synen på vår, Attendos, bransch.