Följ Attendo

Wehlin & Nyström på Dagens Medicin debatt: ”Använd mellanmål som första insats vid undernäring”

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 14:30 CET

Ammy Wehlin och Margareta Nyström, affärsområdeschefer för Attendo Äldreomsorg, skriver på Dagens medicin debatt om att små och goda mellanmål som serveras flera gånger under dagen kan ha bättre effekt än näringsdryck vid undernäring.

"Näringsdryck är en form av näringsbehandling och en vanlig insats vid undernäring hos äldre, men nyttan av denna dryck är osäker. Trots att det genomförts gott om studier på området har man inte lyckats bevisa att näringsdrycker skulle kunna motverka eller behandla undernäring. Det konstaterar Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) efter en systematisk granskning. Att nyttan inte kunnat visas betyder inte att kosttillägg är verkningslösa men vår övertygelse är att de finns en stor övertro till dessa tillägg inom äldreomsorg."

Hela artikeln går att läsa via länken: http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/12/21/anvand-mellanmal-som-forsta-insats-vid-undernaring/

Attendo – Nordens ledande vård- och omsorgsföretag

Attendo startade sin verksamhet 1985 och var först i landet med att bedriva äldreomsorg på entreprenad. Det första uppdraget var ett hemtjänstområde i Stockholm. Sedan dess har allt fler kommuner öppnat för ökad mångfald och valfrihet inom den offentligt finansierade omsorgen.
Idag är Attendo är Nordens ledande vård- och omsorgsföretag med verksamhet inom äldreomsorg, för personer med funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF).
Attendo har 14 000 medarbetare och är verksamt på cirka 70 orter i Sverige, Norge och Danmark.