Följ Attendo

Uppgörelse mellan Örebro kommun och Attendo

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2015 14:09 CEST

Attendo Sverige AB och Örebro kommun har haft en tvist rörande hävning av ett avtal avseende driften av Elgströmska huset. Kommunen beslöt att häva avtalet den 18 oktober 2013. Parterna har olika uppfattningar i fråga om det varit rätt att häva avtalet.

Mot bakgrund av händelseutvecklingen sedan 2013 och mot bakgrund av att fortsatt tvist innebär en dålig användning av skattemedel oavsett utgång i tvisten har parterna funnit att det inte längre är påkallat att driva tvisten vidare.

Både kommunen och Attendo är eniga om att prioritera brukarintresset och effektivast möjliga användning av skattemedel för att skapa förutsättningar för bästa möjliga vård.

Kommunen ifrågasätter inte Attendos förmåga och kompetens att leverera god vård. Om kommunen framöver beslutar att genomföra upphandlingar av vårdtjänster ser kommunen positivt på att Attendo deltar som anbudsgivare.

Parterna lämnar nu tvisten bakom sig och ser med tillförsikt på framtiden. 

Detta pressmeddelande är framtaget tillsammans med Örebro kommun. Attendo – Nordens ledande vård- och omsorgsföretag

Attendo startade sin verksamhet 1985 och var först i landet med att bedriva äldreomsorg på entreprenad. Det första uppdraget var ett hemtjänstområde i Stockholm. Sedan dess har allt fler kommuner öppnat för ökad mångfald och valfrihet inom den offentligt finansierade omsorgen.
Idag är Attendo är Nordens ledande vård- och omsorgsföretag med verksamhet inom äldreomsorg, för personer med funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF).
Attendo har 14 000 medarbetare och är verksamt på cirka 70 orter i Sverige, Norge och Danmark.