Gå direkt till innehåll
Toppbetyg för Attendos bemötande i äldreomsorgen

Pressmeddelande -

Toppbetyg för Attendos bemötande i äldreomsorgen

Åtta av tio brukare ger högt betyg åt Attendos äldreomsorg. Det visar en undersökning som Novus har genomfört.

– Det här är ett kvitto på att våra långsiktiga satsningar på kvalitet i äldreomsorgen gör verklig skillnad för brukarna, säger Anita Sandberg, kvalitetschef vid Attendo Skandinavien. 

Attendo har tagit hjälp av undersökningsföretaget Novus för att ta reda på hur nöjda eller missnöjda brukarna är med Attendos äldreomsorg. Drygt 5 200 brukare har svarat på vad de tycker om bland annat maten som serveras och den personliga omvårdnad som ges, men också hur nöjda de är med personalens bemötande och förmåga att skapa trygghet. Brukarna fick även frågor som rörde möjligheten att påverka hur hjälpen ska utföras samt tillgång till gemensamma aktiviteter.

Resultatet visar att åtta av tio brukare ger äldreomsorgen högsta eller näst högsta betyg, fyra eller fem. Andelen lägre betyg, ettor och tvåor, är fyra procent. Det genomsnittliga helhetsbetyget landar på 4,2. Hela 89 procent av brukarna ger höga betyg åt personalens bemötande och den hjälp som ges. Många är också nöjda med personalens förmåga att skapa trygghet (82 procent).

– Det här är ett bevis på att vi gör rätt saker och att Attendos kvalitetsarbete fortsätter att bära frukt, säger Anita Sandberg. Samtidigt är brukarundersökningen ett viktigt instrument för att identifiera de områden där vi behöver bli bättre.

Ett sådant exempel är möjligheter till utevistelse, ett annat är tillgång till gemensamma aktiviteter – områden som brukare och närstående generellt har synpunkter på inom svensk äldreomsorg.

– Våra verksamheter arbetar aktivt med att erbjuda fler och varierade möjligheter till aktiviteter och utevistelse för att hitta former som passar varje individ , säger Anita Sandberg. Och här kommer vi att kunna hämta mycket inspiration från våra livsstilsboenden, som är utformade för personer som aktivt vill utöva sina intressen tillsammans med likasinnade.

Flest nöjda brukare på västkusten
Allra nöjdast är brukarna i Göteborg och Halland där den andel brukare som ger högsta eller näst högsta helhetsbetyg har ökat till 85 procent jämfört med 76 procent i förra undersökningen.

– Nu hoppas vi bara att beslutsfattare på olika nivåer tar del av undersökningens resultat och lyssnar på brukarna, säger Anita Sandberg. Ta exemplet Gotland, där en överväldigande majoritet av brukarna, 82 procent, har gett höga betyg åt omsorgen. Där valde socialnämnden att återkommunalisera Pjäsen, öns största äldreboende som vi hade drivit sedan 2004 – för vems skull, kan man fråga sig. Knappast för brukarnas i alla fall.   

Om undersökningen
Undersökningen omfattade 5 249 personer som fick sätta betyg mellan 1 och 5 på olika aspekter av verksamheten. Brukarnas genomsnittliga helhetsbetyg på Attendo är 4,19.

Högst andel brukare som ger högsta eller näst högsta betyg finns vid Attendos verksamheter i Göteborg och Halland, 85 procent.

Brukarundersökningen har genomförts sedan början av 1990-talet.

Kontakt:
Anita Sandberg, kvalitetschef, 08-586 252 05 Anita.Sandberg@attendo.se

Charlotte Näsström Morén, presschef, 072-715 70 50, Charlotte.Nasstrom.Moren@attendo.se

Ämnen

Taggar


Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.

Presskontakt

Makan Afshinnejad

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)

Relaterade nyheter

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo - Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Attendo
Vendevägen 85 b
182 17 Danderyd