Följ Attendo

Om Attendos hemtjänst i Norrtälje

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2015 14:18 CET

Ett antal medier, däribland Kommunalarbetaren och Norrtelje Tidning, har rapporterat om att Attendo har gjort felaktiga inloggningar i rapporteringssystemet när vi besökt brukare på en ö i Norrtäljes skärgård. En tjänsteman i kommunen har uppgett i Kommunalarbetaren att det rör sig om medvetet fusk från Attendos sida. Detta stämmer inte.

Vi medger att vissa fel kan ha begåtts vid inloggningarna och dessa kan bero på att inloggningssystem och tillämpningsanvisningar för hemtjänsten har ändrats, men vi ska nu utreda detta vidare för att se vad som gått fel. Att det skulle handla om medvetet fusk vill vi dock starkt dementera.

Som Britt Stålhandske, chef för beställarenheten på sjukvårds- och omsorgskontoret, säger idag i Norrtelje Tidning har Attendo och ledningen i Norrtälje kommun en god relation och det finns ingen konflikt i frågan. Vi, liksom kommunen, är angelägna om att utreda detta för att komma tillrätta med felaktigheterna och lösa detta på bästa sätt.

Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.