Följ Attendo

Öppet brev till Göran Hägglund, Kristdemokraterna

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2014 11:56 CET

Hej Göran!

Jag hör av mig till dig med en förhoppning om att vård och omsorg får stort utrymme under Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar.

Du skrev nyligen i en debattartikel att ”bra välfärdsleverantörer behöver värnas och dåliga förbättras, inget av detta har att göra med huruvida de drivs av företag eller av kommuner”. Jag skulle önska att den syn som du som socialminister och partiledare ger uttryck för präglade synen på den bransch där jag är verksam sedan många år.

För 25 år sedan utfördes omsorgen nästan uteslutande i offentlig regi – i dag förekommer privat drift i ungefär hälften av landets kommuner. Det är en valfrihetsrevolution, men med bibehållen gemensam finansiering och krav på hög kvalitet. Socialstyrelsens undersökning, som gjordes på regeringens uppdrag, visade att de privata utförarna hade bättre resultat på 11 av 16 undersökta kvalitetsmått.

Ett äldreboende i Göteborg som får toppbetyg är Attendo S:t Jörgen. Här finns också ett gruppboende för demenssjuka. Jag hoppas att du har möjlighet att göra ett besök – nu i helgen eller senare under året.

Det har talats mycket om ägandeformer och långsiktighet på senare tid. Attendos huvudägare är förvisso ett så kallat riskkapitalbolag, men alla som tittar närmare på vår verksamhet kan se att Attendo är har gått i bräschen för kvalitetsutveckling inom omsorgen och att vi i alla stycken arbetar långsiktigt – inte för att göra snabba vinster. Vi skulle önska att fler, även andra ledande allianspolitiker, kunde se lika nyanserat på denna fråga som du och Maria Larsson gör.

Förra året gjorde Attendo, för första gången på sju år, en utdelning till ägarna, det vill säga de pensionsfonder, banker och medarbetare som äger företaget. I relation till verksamhetens omsättning under dessa år motsvarar utdelningen knappt 2,5 procent per år. Det är inte mer än vad som kan delas ut enligt LO:s välfärdspolitiska handlingsprogram.

Nio av tio personer känner sig nöjda och trygga med den äldreomsorg som de får. Min övertygelse är att vinst kan vara en positiv drivkraft för utveckling av kvaliteten och för investeringar i befintliga och nya verksamheter. Jag hoppas att du i valrörelsen kommer att slåss för en verklighetsbild som präglas av att både kommuner och privata aktörer erbjuder en utmärkt äldreomsorg. Kan du lova att i valrörelsen ta strid för att seriösa aktörer är fortsatt välkomna i äldrevården, oavsett driftsform? 

Bästa hälsningar,

Ammy Wehlin, VD Attendo


Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.