Följ Attendo

Öppet brev till Folkpartiets gruppledare i riksdagen Johan Pehrson

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2014 09:29 CET

Hej Johan!

Imorgon, lördag, inleder Folkpartiet sitt riksmöte i din hemstad Örebro. Riksmötet blir, som jag har förstått, startskottet för de båda valrörelserna med 1 000 folkpartister från hela landet på plats. Min förhoppning är att den verksamhet som jag är engagerad i ska diskuteras, nämligen vård och omsorg i privat regi.

En av anledningarna till att jag skriver till dig är att jag och, tror jag, många med mig inte riktigt förstår var Folkpartiet står ifråga om villkoren för vår bransch. På ert landsmöte i november förra året slog ni fast att ”vinstdrivande företag ska kunna verka i välfärdssektorn så länge kvalitetskraven uppfylls och ägarna tar ett långsiktigt ansvar”.

Den skrivningen borde glädja mig och mina kollegor: Kvaliteten i Attendos verksamheter är dokumenterat hög, vi har varit verksamma i mer än 25 år och vi har haft samma huvudägare sedan 2007. Så nog borde väl vi uppfylla kriterierna i landsmötesbeslutet? Men jag har också läst att om Folkpartiet förslag genomförs kommer riskkapitalbolagen inte längre att finnas kvar som ägare inom sjuk- och äldrevården. Som sagt, jag får inte riktigt ihop bilden. Centerpartiet har varit betydligt tydligare i sin syn på privat vård och omsorg.

Vid sidan av ditt gruppledarskap i riksdagen är du ju också Folkpartiets rättspolitiska talesperson och jag vet att ungdomsfrågorna ligger dig varmt om hjärtat. I Örebro övertog Attendo förra året Rewith, som bedriver familjehemsvård. Vi är stolta över det arbete som våra familjehem lägger ner för att se till att de barn och ungdomar som har det tufft, får det lite bättre. Därför välkomnar vi också den skärpta kontroll och uppföljning som föreslås i regeringens utredare Håkan Ceders delbetänkande Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga.

Jag hoppas att du någon gång i vår har möjlighet att göra ett besök för att få en bild av hur vi jobbar med dessa ungdomar och vilken skillnad vi kan göra i deras vardag.

Jag önskar er bra och givande dagar i Örebro. Och så vore jag tacksam om du ville hjälpa till att reda ut begreppen för mig:

·  Varför ska vissa branscher förvägras möjligheten att växa och utvecklas med hjälpa av andras investerade pengar? Jag kan inte se hur det gynnar utveckling och företagande. Kvaliteten ska vara avgörande, inte vem som utför omsorgen.

·  Och hur länge är långsiktigt? Attendo har haft samma ägare i sju år, merparten av ledningen i Attendo har varit med i 20 år eller mer och arbetar just långsiktigt för att utveckla kvalitet som driver hela branschen framåt.

Det här är frågor som jag tror att både vi och väljarna behöver få svar på.

Hälsningar och tack på förhand,

Ammy Wehlin, VD Attendo


Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.