Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Margareta Nyström, Attendo: "Platsbrist hotar äldreomsorgen"

De äldre blir allt fler, samtidigt som det sker en stadig minskning av antalet platser på äldreboenden. Det finns ett stort behov av fler boenden, och privata aktörer skulle kunna bidra i betydligt större utsträckning om de fick möjlighet.

Andelen äldre i Sveriges befolkning, 65 år eller äldre, väntas öka markant de närmaste åren. Behovet av platser i särskilda boenden inom äldreomsorgen blir större. Samtidigt visar statistik från Socialstyrelsen att antalet platser har minskat dramatiskt de senaste tio åren –  25 000 platser har försvunnit.

Den här är en utveckling som bekymrar svenska folket visar en undersökning som Attendo genomfört. I synnerhet tror kvinnor att det kommer att bli svårt att få plats på ett äldreboende. Sju av tio svenskar tror att det råder brist på äldreboenden i dag enligt undersökningen.

Det är viktigt att de äldre själva får välja var de vill bo. Många föredrar att bo kvar hemma även om de har stora omsorgsbehov. Men många som i dag skulle behöva särskilt boende har hemtjänst eftersom det saknas platser. Med tanke på att andelen riktigt gamla bara ökar borde antalet platser på äldreboenden öka i motsvarande grad. Men i stället har kommunerna kraftigt skurit ned i antalet.

Det har även blivit vanligare att äldre vårdas av sina närstående. Det visar en rapport som forskare på Stockholms universitet tagit fram åt fackförbundet Kommunal. Rapportförfattarna skriver att hjälpen från närstående ersatt stora delar av den offentliga äldreomsorgen, och att en förklaring till att det blivit så kan vara att det blivit svårare att få hjälp.

Det har gjort att många närstående har behövt gå ner i arbetstid för att klara omsorgen. Många sjukhus har dessutom stora överbeläggningar och en hel del av dessa skulle troligtvis kunna avhjälpas om fler äldre fick plats på särskilt boende.

Privata aktörer inom äldreomsorgen bygger flera boenden varje år, till skillnad från de flesta kommuner som ofta bygger färre än ett boende per år. Genom att låta andra bygga och ansvara för omsorgen på vårdboendet får kommunen bara en motpart, och slipper alla kontakter med tomtägare, fastighetsägare, underleverantörer av möbler och inventarier samt upphandling av drift.

På så sätt kan kommunerna frigöra tid och fokusera på annat som är viktigt. De privata aktörerna kan hjälpa kommunerna att lösa den rådande platsbristen. Eftersom vi har både kompetensen och erfarenheten blir det en ren samhällsvinst att låta oss bygga.

Vi tar ansvar för hela processen från ax till limpa, vilket innebär mindre besvär för kommunen, som dessutom slipper binda upp de cirka 100–150 miljoner kronor som det kostar att bygga ett äldreboende.

Genom att LOV (lag om valfrihetssystem) införs vid nyproduktion av särskilt boende kommer de privata utförarna att kunna bidra till att lösa problematiken med platsbrist. Dessutom ökar de äldres möjlighet att välja var de vill bo när de inte längre kan bo kvar hemma.

Margareta Nyström, vice vd Attendo


För ytterligare information, kontakta Attendos presschef, Charlotte Näsström Morén, tel: 073-839 98 00

Ämnen

Taggar


Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.

Presskontakt

Makan Afshinnejad

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo - Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Attendo
Vendevägen 85 b
182 17 Danderyd