Följ Attendo

Kampanj för att stärka brandskyddet hos äldre

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2018 10:37 CEST

Margareta Ohlberger känner sig tryggare med fler brandvarnare i hemmet.

Alltför många saknar ett säkert brandlarm i sitt hem. Därför delar Attendo i dagarna ut brandvarnare till sina hemtjänst- och larmkunder i hela Sverige. Samtidigt informerar företaget om hur man kan undvika brandtillbud och de fruktansvärda konsekvenser som dessa för med sig, särskilt för äldre som kanske inte alltid är snabbrörliga vid en olyckssituation.

Att Attendo nu delar ut brandvarnare är en del i Attendos kampanj ”Trygg och säker i hemmet” där företaget vill underlätta för äldre att känna säkerhet i och utanför den egna bostaden.

Margareta Ohlberger är en av dem som fått en brandvarnare av Attendo.

- Jag hade redan en brandvarnare, men det var bra att få en till för då kan jag ha den i ett annat rum, säger hon.

”Trygg och säker i hemmet” består dels av att samtliga av Attendos kunder inom hemtjänsten i Sverige får en brandvarnare för att minska risken för att en förödande brand bryter ut, dels av lokala informationsinsatser på samtliga orter där Attendo har hemtjänstverksamhet.

- Vi jobbar ständigt med att äldre ska känna sig trygga i sin vardag och i sitt hem. Att vi nu erbjuder brandvarnare till alla våra hemtjänstkunder är en del av detta. Vi vill hjälpa till med att ordna en säker hemmiljö, det är en del av vårt omsorgsarbete, säger Nina Lehtonen, konceptutvecklare i Attendo.

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com