Följ Attendo

För öppenhet och delaktighet – Välkommen till Attendos Riksstämma för LSS-boende

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2018 13:14 CET

Måndag den 3 december är det Internationella dagen för personer med funktionshinder. Samma dag arrangerar Attendo sin årliga riksstämma för personer med utvecklingsstörning och som har insatser med stöd i boende enligt LSS.

- Riksstämmorna är uppskattade. Det ger våra boende en möjlighet att påverka och vara delaktiga i att få sin vardag att fungera bättre. Det kan till exempel handla om att arbeta för ökad tillgänglighet i boendet eller i sin närmiljö. I grund och botten handlar det om respekt för alla människors rätt att leva så självständiga liv som möjligt, säger Niklas Mandin, regionchef på Attendo med ansvar för riksstämmorna.

De som deltar på riksstämman är personer som deltar i bostadsklubbar på Attendos LSS-boenden runt om i landet och som är engagerade i delaktighetsfrågor på sina boenden. Efter riksstämman, sammanfattas resultatet och återkopplas sedan till verksamheterna på deras husmöten.

Media är välkomna att närvara. Vänligen kontakta presschefen eller Niklas Mandin, regionchef på 073-073 90 73.

Plats: Hôtel Eggers i Göteborg

Tid: Måndagen den 3 december med start kl. 10.45


Varmt välkomna!

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com