Följ Attendo

Attendos nya affärsområde lanserar sitt första kvalitetsbokslut

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2015 09:21 CEST

Attendo Skandinavien Omsorg, som omfattar verksamheter inom LSS och Individ- och familjeomsorg, lanserar nu sitt första kvalitetsbokslut. I bokslutet sätter det nya affärsområdet fokus på såväl teknisk och systematisk kvalitet som arbetet med värderingar och bemötande i omsorgen. Den 10 april bjuder Attendo Skandinavien Omsorg in till presentation av kvalitetsbokslutet – då finns det även möjlighet att träffa medarbetare, brukare och klienter från olika verksamheter.

Under 2014 blev Attendos verksamheter inom LSS - som omfattar omsorg om personer med funktionsnedsättning – och inom Individ och familjeomsorgen ett eget affärsområde, Attendo Skandinavien Omsorg. Nu publicerar affärsområdet sitt första kvalitetsbokslut. Bokslutet berättar om utvecklingen inom verksamheterna över tid, vilka förbättringar som skedde i kvalitetsarbete under 2014 och vilka förbättringsområden man har.

- Ett av de resultat som vi är mycket stolta över för 2014 är att Attendo LSS har bättre resultat på flera områden än både kommuner och andra privata utförare enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser. Men det innebär inte att vi nöjer oss. Tvärtom vill vi fortsätta att steg för steg göra omsorgen ännu bättre, säger Cecilia Addamshill, affärsområdeschef i Attendo.

Ett viktigt utvecklingsområde under året var att vidareutveckla metoder för att bättre individanpassa insatserna för personer med olika typer av funktionsnedsättning och arbetet för att öka brukarens medverkan och delaktighet. I bokslutet berättar Attendo Skandinavien Omsorg även hur företaget arbetar för ett bra mottagande av människor som söker skydd i Sverige. Dessutom beskrivs arbetet med evidensbaserad praktik som utgår från vetenskapligt bevisade och välfungerande arbetssätt.

- Teknisk kvalitet och systematik i arbetet är viktigt men lika viktigt är det som vi kan kalla de mjuka värdena – de som handlar om hur vi med tydliga värderingar stärker våra medarbetare och vårt samarbete sinsemellan. Eller om hur vi aldrig släpper taget om vårt fokus på bemötandet gentemot brukare och klienter, säger Cecilia Addamshill.

Attendo har genom åren tagit många initiativ som utvecklat vården och omsorgen i Skandinavien. Många av dessa initiativ är idag lagstadgade eller branschpraxis.

Den 10 april klockan 14-16 presenterar Attendo Skandinavien Omsorg sitt kvalitetsbokslut. Då är du välkommen att besöka oss och diskutera kvalitetsfrågor i omsorgen samt träffa medarbetare i Attendo, brukare och klienter på Malmgårdvägen 63 i Stockholm. Anmäl gärna om du kommer till mathias.laurentz@attendo.se.

Kvalitetsbokslutet finns för nedladdning via länken: http://bit.ly/kvalitetsbokslutomsorg

För ytterligare information:

Annette Sjöborg, kvalitetschef Attendo Skandinavien Omsorg, tel: 08 586 252 00
Cecilia Addamshill, affärsområdeschef Attendo Skandinavien Omsorg, tel: 08 586 252 00
Charlotte Näsström Morén, presschef Attendo, tel: 073 839 98 00

Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.