Gå direkt till innehåll
Attendo vill sätta ljuset på kvalitetsfrågorna

Pressmeddelande -

Attendo vill sätta ljuset på kvalitetsfrågorna

Attendo Skandinavien Äldreomsorg är sedan förra året ett eget affärsområde inom Attendo och sätter nu fokus på äldreomsorgen i ett eget kvalitetsbokslut. Samtidigt som den politiska debatten om välfärdsföretagen fortsätter vill Attendo belysa vad man anser vara den viktigaste frågan – kvaliteten i omsorgen. Bokslutet - som presenterar dels den systematiska och tekniska kvaliteten, dels arbetet med mjuka faktorer som värderingar och bemötande i omsorgen – är ett led i att försöka uppmärksamma kvalitetsfrågorna i ett större perspektiv.

För tre år sedan var Attendo först ut bland omsorgsföretagen med att presentera ett kvalitetsbokslut. Ett syfte var att visa på öppenhet kring kvalitetsarbetet och resultaten av detta.

- Vi hoppades att våra branschkollegor skulle följa efter med egna kvalitetsbokslut. Det är det många som har gjort och det är vi glada för. Nu väntar vi på att även de offentliga utförarna följer efter, säger Ammy Wehlin, affärsområdeschef för Attendo Skandinavien äldreomsorg.

I årets kvalitetsbokslut berättar Attendo om utvecklingen över tid, vilka förbättringar som skedde i kvalitetsarbetet under 2014 och vilka förbättringsområden som finns. Bland annat visar Socialstyrelsens Äldreguide att 80 procent av Attendos äldreboenden erbjuder aktiviteter 7 dagar i veckan. Ett resultat som överträffar andra utförare, privata såväl som kommunala. Ett av de områden som visar på utrymme för förbättring är närståendes delaktighet i omsorgen.

- Vi ser att närstående ibland önskar mer delaktighet i omsorgen om sina nära och det är inte bara värdefullt för de äldre utan även för oss, säger Ammy Wehlin.

- Det har varit ett omtumlande år för den privata vård- och omsorgsbranschen som väntar på att beslutsfattarna ska komma till klarhet i frågan om vinster i välfärden.

- Naturligtvis påverkar välfärdsdebatten oss som arbetar i ett privat välfärdsföretag. Samtidigt lever vi i förvissningen om att Attendo fyller 30 i år och att det betyder en hel del när det handlar om långsiktighet, kvalitet och utveckling. Attendo har tagit många initiativ som utvecklat vården och omsorgen – många av dessa är idag lagstadgade eller branschstandard, säger Ammy Wehlin.

Kvalitetsbokslutet finns att ladda ned via länken: http://bit.ly/kvalitetsbokslutaldreomsorg

För ytterligare info:
Anita Sandberg, kvalitetschef Attendo Skandinavien äldreomsorg, tel: 08 586 252 00
Charlotte Näsström Morén, presschef Attendo, tel: 073 839 98 00

Ämnen

Taggar


Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.

Presskontakt

Makan Afshinnejad

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo - Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Attendo
Vendevägen 85 b
182 17 Danderyd