Gå direkt till innehåll
Attendo välkomnar C-initiativ: Att välja ska vara enkelt

Pressmeddelande -

Attendo välkomnar C-initiativ: Att välja ska vara enkelt

Annie Lööfs förslag om särskilda guider som ska hjälpa äldre att hitta rätt när de ska välja omsorg välkomnas av Attendo.
– Det ska vara enkelt att välja, säger Attendos VD Ammy Wehlin. Därför redovisar vi som första vård- och omsorgsföretag kvalitetsresultat för varje enskild enhet.

Vid Centerpartiets kommundagar i Malmö föreslår Annie Lööf att alla kommuner ska tillsätta kvalitetsguider som ska underlätta för äldre att jämföra och välja äldreomsorg och hemtjänst. Upprinnelsen är kritik från OECD mot att Sveriges äldre har otillräckliga kunskaper för att kunna göra informerade val. Samtidigt visar ett aktuellt betänkande, Framtidens valfrihetssystem (SOU 2014:2), att de som är nöjdast med sin omsorg är de som har gjort aktiva val.

– Kommunala kvalitetsguider låter som en utmärkt idé, säger Ammy Wehlin. Allt som underlättar för de äldre och deras anhöriga är förstås av godo, men särskilt glädjande är det att Annie Lööf och Centerpartiet sätter fokus på kvaliteten.

Attendo genomför löpande kvalitetsstudier av olika slag, och som första vård- och omsorgsföretag redovisar nu Attendo öppet alla kvalitetsresultat på enhetsnivå.

– Den som står i begrepp att välja exempelvis äldreboende kan alltså enkelt gå in på vår hemsida och se hur vi presterar på varje enskilt boende, säger Ammy Wehlin.

– Vi har länge efterlyst ett nationellt kvalitetssystem, där alla utförare mäter kvalitet på samma sätt. I dag har kommunala och privata utförare egna system för mätning och uppföljning, vilket gör att verksamheter i äldreomsorgen inte går att jämföra på ett bra sätt och där hoppas vi på en ändring.

Kontakt:
Charlotte Näsström Morén, presschef, 072-715 70 50


Ämnen

Taggar

Regioner


Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.

Presskontakt

Makan Afshinnejad

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)

Relaterat material

Relaterade nyheter

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo - Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Attendo
Vendevägen 85 b
182 17 Danderyd