Följ Attendo

Attendo: ”Våga väga för bättre inkontinensvård”

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2015 15:10 CEST

Urininkontinens är en folksjukdom som mer än en halv miljon personer i Sverige lider av enligt SBU (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering). Allt för få äldre får en korrekt behandling enligt Socialstyrelsen. Med uppmaningen ”våga väga” satsar Attendo på att förbättra inkontinensvården av flera tusen äldre. Satsningen omfattar både förebyggande arbete och en kompetensutveckling inom företaget för att ytterligare förbättra den individualiserade inkontinensvården.

Inom gruppen personer över 65 år räknar Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering med att 30 till 40 procent har urinläckage. Samtidigt menar Socialstyrelsen att få som drabbas utreds och behandlas på ett korrekt sätt. Detta medför nedsatt livskvalitet. Faktum är att inkontinens är en av de vanligaste anledningarna till att äldre behöver flytta till äldreomsorgens särskilda boenden. På dessa boenden lider cirka 80 procent av sjukdomen.

- Mot bakgrund av detta vill vi gå i bräschen för att förbättra vården av alla omsorgstagare med inkontinens i våra verksamheter. Vi är övertygade om att detta kommer att öka välbefinnandet som helhet hos de äldre, säger Anita Sandberg, kvalitetschef i Attendo.

Attendo fördjupar tillsammans med OneMed samarbetet med tillverkarna Attends och Abena som, förutom högkvalitativa inkontinenshjälpmedel, erbjuder regelbundna utbildningar och ett bra konsulentstöd. Företaget kommer att använda systemet ”Guide” som förskrivarstöd och kvalitetssäkringsverktyg.

- Vi ser över hela vårt arbetssätt, både kring hur vi förebygger inkontinens och hur vi ger varje person bästa möjliga inkontinensvård- och hjälpmedel anpassat för just henne eller honom, säger Anita Sandberg.

För ytterligare information:
Anita Sandberg, kvalitetschef i Attendo, 08-586 252 00
Charlotte Näsström Morén, presschef i Attendo, 073-839 98 00.

Attendo – Nordens ledande vård- och omsorgsföretag

Attendo startade sin verksamhet 1985 och var först i landet med att bedriva äldreomsorg på entreprenad. Det första uppdraget var ett hemtjänstområde i Stockholm. Sedan dess har allt fler kommuner öppnat för ökad mångfald och valfrihet inom den offentligt finansierade omsorgen.
Idag är Attendo är Nordens ledande vård- och omsorgsföretag med verksamhet inom äldreomsorg, för personer med funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF).
Attendo har 14 000 medarbetare och är verksamt på cirka 70 orter i Sverige, Norge och Danmark.