Följ Attendo

Attendo presenterar nytt kvalitetsbokslut

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 17:07 CEST

Attendo presenterar nu sitt kvalitetsbokslut för 2013. I detta presenterar företaget sitt kvalitetsarbete och resultatet av detta. Bokslutet sammanställer resultatet på olika nivåer, från det enskilda livsstilsboendet och den enskilda gruppbostaden till företaget i stort.

Kvalitetsbokslutet är företagets tredje i ordningen.

– När vi lanserade branschens första kvalitetsbokslut för två år sedan hoppades vi på efterföljare och det är glädjande att se att fler aktörer följt vårt exempel. Fokus på kvalitetsutveckling gagnar alla vi ger vård och omsorg till men bidrar även till att uppmärksamma det fantastiska arbete som våra medarbetare gör, säger Margareta Nyström, vice vd i Attendo.

Här kan du läsa hela Attendos kvalitetsbokslut för 2013.

Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.