Gå direkt till innehåll
Attendo fortsätter att investera i ökad kvalitet och nya boenden

Pressmeddelande -

Attendo fortsätter att investera i ökad kvalitet och nya boenden

Attendokoncernen redovisar fortsatt tillväxt och höga kvalitetsomdömen för sina verksamheter under 2014. Under året har Attendo fortsatt att investera i ökad kvalitet och nya boenden för att möta växande samhällsutmaningar i de nordiska länderna.

Det framgår av Attendos årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

- Vi är mycket glada över det förtroende och de fina omdömen som kunder, brukare, anhöriga och medarbetare visar oss på Attendo. I år firar vi att vi har 30 års erfarenhet av att ta ansvar för och utveckla omsorgsverksamheter i Norden, och vi arbetar för att kunna finnas i minst 30 år till. De kommande åren fortsätter vi därför att investera för att möta de växande samhällsbehoven inom omsorgen i Norden, säger Attendos vd och koncernchef Henrik Borelius i en kommentar.

Under året ökade omsättningen till 9 045 Mkr (8 465) med bibehållen rörelsemarginal på knappt 9% (9%). Årets resultat minskade samtidigt till 226 Mkr (363) vilket ger en vinstmarginal på 2% (4%) efter finansiella kostnader och skatt .

- Vi fortsätter att investera för att öka kvaliteten i våra verksamheter och göra plats för fler brukare, framförallt i de verksamheter som vi driver i egen regi. Under 2014 har vi infört ett nytt, modernt kvalitetsledningssystem inom äldreomsorgen. Vi har också invigt 683 nya platser i 23 nya boenden och satt spaden i marken för 855 nya platser de kommande åren.

Vid årsskiftet hade Attendo verksamheter på 480 enheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Sammantaget finns nästa 23 000 brukare och 18 000 medarbetare i Attendos omsorgsverksamheter, och drygt tre kvarts miljoner patienter tas emot inom Attendos primär- och tandvårdsverksamheter i Finland.

- Attendos verksamheter röner fortsatt stor uppskattning såväl bland brukare, anhöriga och medarbetare som bland våra offentliga uppdragsgivare. I år är vi särskilt stolta över att vi hamnar i topp när det gäller Socialstyrelsens Öppna jämförelser inom LSS i Sverige, att vi är ledande inom äldreomsorg när det gäller genomförandeplaner och aktiviteter och att vi får högsta betyg från fler än 9 av 10 kunder när det gäller primärvård och tandvård i Finland. Vårt fokus framåt är att ta ansvar för och fortsätta utveckla våra verksamheter på alla områden, säger Henrik Borelius.

Fakta om Attendo

  • Nordens största privata vård- och omsorgsföretag, grundat 1985
  • Verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård.
  • Verksamt i Sverige, Finland, Norge och Danmark
  • Totalt 18 000 medarbetare på cirka 480 enheter i Norden
  • 40 av de 50 högsta cheferna är kvinnor

Nyckeltal 2014

Nettoomsättning 9 045 Mkr (8 465)
Rörelseresultat 807 Mkr (738)
Rörelsemarginal 9%
Årets resultat 226 Mkr (363)
Vinstmarginal 2%
Operativt kassaflöde 700 Mkr (724)

Attendos årsredovisning för räkenskapsåret 2014 går att ladda ned via länken: http://www.attendo.com/financial-information

För mer information
Stefan Svanström, kommunikationschef, Attendokoncernen, 070-867 38 07, stefan.svanstrom@attendo.com

Ämnen

Taggar


Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.

Presskontakt

Makan Afshinnejad

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo - Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Attendo
Vendevägen 85 b
182 17 Danderyd