Följ Attendo

Attendo får fortsatt förtroende att driva Valla Park i Linköping

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2016 14:38 CEST

Äldrenämnden i Linköpings kommun genomförde nyligen en upphandling och nu står det klart att Attendo får fortsatt förtroende att driva äldreboendet Valla Park. Beslutet kommer efter att Attendo fick full poäng på samtliga utvärderingskriterier.

Det nya avtalet för Valla park gäller från den 1 april 2017 och löper på tre år, med möjlighet för kommunen att förlänga med 2 år + 2 år. Verksamheten innefattar 50 lägenheter, varav 26 är till för personer med demenssjukdom och 24 är till för personer med somatiska sjukdomar.

- Det är med stor glädje vi tog emot beskedet att vi har fått fortsatt förtroende att driva äldreboendet Villa Park i Linköping, säger Lena Andersson, regionchef.

- Förutom ett tydligt fokus på att fortsätta tillhandahålla en god omsorg så ser vi flera spännande utvecklingsområden framöver. Bland annat kommer vi jobba mer med digitalisering och e-hälsa i syfte att öka deltaktigheten för de boende, säger Lena Andersson.

För mer information
Lena Andersson, regionchef, 073-033 35 54

Beslutet går att överpröva till och med den 12 oktober. 

Attendo – Nordens ledande vård- och omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 19 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com