Följ Attendo

Attendo får förtroendet att driva Lotsens äldreboende i Göteborg

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 14:33 CEST

Det står klart att Attendo tar över driften av Lotsens äldreboende i Göteborg. Beslutet i den nyligen genomförda upphandlingen fattades utifrån att Attendo hade det bästa erbjudandet i sitt anbud utifrån förhållandet mellan kvalitets- och prisfaktorer. Övertagandet sker i början av 2019.

Lotsens äldreboende är ett vårdboende för personer med demenssjukdom och tillhör stadsdelsförvaltningen Majorna Linné. Boendet har 60 lägenheter fördelade på tre plan och omgivningarna är tilltalande med fin utsikt över Göteborgs hamninlopp. Planen är att utöka antalet lägenheter för att erbjuda fler personer plats på Lotsen. I första hand till 74 lägenheter.

- Det är så roligt och spännande att vi har fått i uppdrag att driva Lotsen från och med nästa år. Vi ser verkligen fram emot att utveckla verksamheten vidare och inte minst att få ett större samarbete Göteborgs Stad, säger Caroline Forsell, regionchef i Attendo.

Avtalet omfattar fyra år och kan förlängas med ytterligare en fyraårsperiod.

Beställningsvolymen under den sammanlagda avtalstiden om fyra år uppskattas till cirka 106,5 MSEK beräknat på de 60 boendeplatserna.

Kontakt: Regionchef Caroline Forsell, Tel: 0702-74 70 05. Eller:

Biträdande regionchef Elahe Poorzaki, Tel: 070-640 32 90

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com