Gå direkt till innehåll
Det nya vårdboendet i Säteriet, Mölnlycke, blir ett så kallat Livsstilsboende med inriktning Utevistelse och Trädgård.
Det nya vårdboendet i Säteriet, Mölnlycke, blir ett så kallat Livsstilsboende med inriktning Utevistelse och Trädgård.

Pressmeddelande -

Attendo bygger livsstilsboende för äldre i Mölnlycke

Efter en upphandling står det klart att Attendo med Eirhem som byggherre får förtroendet att uppföra och driva ett nytt vårdboende i Säteriet, Mölnlycke. Boendet ska ha plats för 54 personer och planeras att öppna senast under våren 2022.

Säteriet är beläget i nordvästra Mölnlycke och tomten som det nya boendet ska byggas på ger många möjligheter till en fin och grönskande omgivning med närhet till centrum. Attendo ser goda förutsättningar för ett så kallat livsstilsboende och planen är att boendet får inriktningen Utevistelse och Trädgård. Utgångspunkten för Attendos livsstilsboenden är att skapa en stimulerande miljö där de äldre kan få fortsätta leva ett aktivt liv.

- Vi är mycket glada över att vi fått detta förtroende av Härryda kommun och ser verkligen fram emot att få vara med och utveckla äldreomsorgen i kommunen vidare. Omgivningarna kommer onekligen att ge möjlighet att lyckas med ett koncept som utevistelse och trädgård, säger Caroline Forsell, regionchef i Attendo. Hon tillägger att Attendo även ser fram emot att ännu en gång få samarbeta med Eirhem.

Planarbetet för det nya boendet är redan uppstartat tillsammans med Härryda kommun. Av de 54 platserna är i dagsläget 36 planerade för personer med demenssjukdom och 18 har somatisk inriktning. Eirhem kommer att bygga, äga och förvalta fastigheten.

- Vi är stolta och glada över förtroendet att bygga och förvalta ännu ett äldreboende för Attendo, säger Andreas Granberg, VD Eirhem.

Läs mer här: http://www.eirhem.se/nyheter/molnlycke

För mer information:

Regionchef Caroline Forsell, Tel: 0702-74 70 05. Eller:

Biträdande regionchef Elahe Poorzaki, Tel: 070-640 32 90

Ämnen

Taggar

Regioner


Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Presskontakt

Makan Afshinnejad

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo - Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Attendo
Vendevägen 85 b
182 17 Danderyd