Följ Attendo

Attendo Åbovägen i topp enligt Socialstyrelsens undersökning

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2014 16:01 CET

De äldre som bor på Attendo Åbovägen i Växjö ger verksamheten toppbetyg. Det visar Socialstyrelsens nya nationella brukarundersökning där de boende bedömer sin omsorg. Särskilt nöjda är de äldre bland annat med personalens bemötande och den utsträckning man anser sig få sina önskemål tillgodosedda.

96 procent av de som bor på Attendo Åbovägen ger betygen 4 eller 5 av 5 möjliga och hamnar därmed i topp i Växjö. Även Attendo Sörgården ligger bland de fem vård- och omsorgsboenden som fått bäst resultat, med 92 procents brukarnöjdhet.

- Att de som bor hos oss ska bli bemötta med respekt och omtänksamhet är centralt för oss i Attendo och jag är stolt över mina medarbetares insatser varje dag. Det är fantastiskt roligt att deras engagemang lyser igenom i det fina resultatet, säger Camilla Sjögren, regionchef i Attendo.

Socialstyrelsens förra brukarundersökning var inte alls lika glädjande, då var 68 procent av de äldre nöjda eller mycket nöjda på Attendo Åbovägen. På Attendo Sörgården var siffran 83 procent.

- Den stora förbättringen är resultatet av en sammansvetsad laginsats och en stark vilja att bli bättre. Att så många nu visar sig vara nöjda och känner sig trygga med omsorgen är en väldigt fin belöning, säger Camilla Sjögren.

Bifogade dokument
Resultatet för Växjö kommun som helhet (pdf): http://bit.ly/1ElDjcW
Resultatet för Attendo Åbovägen (powerpoint): http://bit.ly/1tE9Oy9
Jämförelse mellan enheterna i Växjö kommun per fråga (excel): http://bit.ly/10sBMT5

Mer information
Växjö kommuns hemsida: http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Stod--Omsorg-/nyheterstodomsorg/Hemtjansten-far-toppbetyg-i-ny-brukarundersokning/

Kontakt
Camilla Sjögren, regionchef i Attendo, tel: 070 876 44 10
Charlotte Näsström Morén, presschef i Attendo, tel:073 839 98 00

Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.