Gå direkt till innehåll
Annie, välkommen till Malmö!

Pressmeddelande -

Annie, välkommen till Malmö!

I dag när Centerpartiets kommundagar inleds vill vi passa på att välkomna dig till Malmö och samtidigt uttrycka vår uppskattning för att du står upp för företagande och möjligheten att kunna göra vinst – inte minst i en bransch som bidrar till kvalitetsutveckling och mångfald i välfärden. Som privat utförare bidrar vi till kvalitetsutvecklingen i omsorgen samtidigt som vi medverkar till att den stora andel kvinnor som arbetar i vården får fler arbetsgivare att välja mellan. Och liksom många andra företag inom vård och omsorg har vi i Attendo dessutom en hög andel kvinnliga chefer.

Attendo, som är en av Sveriges största arbetsgivare, har funnits sedan 1985. Här i Malmö driver vi flera vård- och omsorgsboenden och ett par integrationsboenden som tar emot ensamkommande barn och ungdomar. Nu bygger vi ett nytt äldreboende i Västra Hamnen. Det gör att vi, utöver dagens cirka 400 medarbetare i våra verksamheter i Malmö, kommer att nyanställa ytterligare ett femtiotal personer.

Vi skriver också till dig för att vi är oroade över den politiska debatten som förs och för framtiden för de viktiga områden vi är verksamma inom. Dina kollegor i regeringen, finansminister Anders Borg och utbildningsminister Jan Björklund, dömer ut vår verksamhet på grund av ägarformen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill förbjuda vinstuttag i välfärden, och Socialdemokraterna vill se en vinstbegränsning och därmed sätta stopp för möjligheterna att utveckla vår verksamhet. Dessa regleringar skulle också, vilket är viktigast av allt, slå mot brukares valmöjligheter i äldreomsorgen och inom omsorgen för funktionsnedsatta.

Här i Malmö har Andreas Schönström, som är socialdemokratiskt kommunalråd, vid ett antal tillfällen uttryckt sig i skarpa ordalag. ”Nu räcker det. Festen är slut, dags för er att dra” lät han hälsa från arbetarkommunens representantskap i september 2012. Men vad händer då med valfriheten för individen? Och vad är beskedet till de 160 000 medarbetare som arbetar i den privata omsorgsbranschen? Den årliga Jobbhälsobarometern visar att de är mer nöjda med jobbet än de offentliganställda kollegorna.

Avslutningsvis vill vi från Attendo önska dig och Centerpartiet bra och givande dagar i Malmö. Du är varmt välkommen att besöka till exempel Attendo Transit Utsikten där våra medarbetare, bland annat socionomer, behandlingsassistenter och ungdomspedagoger, strävar efter att ge ungdomar en tydlig, strukturerad och meningsfull vardag. Både Omar Elsayed, integrationsansvarig Attendo, och Malin Fredgardh Huber, regionchef Attendo Skåne, ordnar gärna ett studiebesök.

Vi vill samtidigt skicka med ett par frågor som vi hoppas att du har möjlighet att besvara:

– Kommer Centerpartiet att slåss för att kvalitet och valfrihet ska prägla synen på vård och omsorg – inte ägarformen? 

– Inför valet i september, kan du lova vår bransch långsiktiga spelregler så att vi kan fortsätta utveckla och förnya vården och omsorgen?

Med vänliga hälsningar,

Ammy Wehlin, VD Attendo


Ämnen

Taggar

Regioner


Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.

Presskontakt

Makan Afshinnejad

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)

Relaterat material

Relaterade nyheter

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo - Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Attendo
Vendevägen 85 b
182 17 Danderyd