Gå direkt till innehåll
”Alla aktörer i äldreomsorgen borde sätta ljuset på kvaliteten”

Pressmeddelande -

”Alla aktörer i äldreomsorgen borde sätta ljuset på kvaliteten”

Antalet allvarliga händelser har minskat drastiskt sedan 2014 men dialogen med närstående behöver bli ännu bättre. Nu lanserar Attendo sitt femte kvalitetsbokslut för att sätta fokus på kvaliteten inom äldreomsorgen. I bokslutet presenteras hur företaget i praktiken arbetar med kvalitet, vilka resultat det gett under 2015 och vilka förbättringsområden som finns.

För fem år sedan var Attendo först ut bland omsorgsföretagen med att presentera ett kvalitetsbokslut, för att sätta fokus på de viktiga kvalitetsfrågorna och visa hur företaget arbetar och slutligen lyckas. Flera andra aktörer har följt Attendos exempel.

- Det gläder oss att så många vill vara transparenta med sitt kvalitetsarbete. Ett flertal av de privata och några av de kommunala aktörerna presenterar idag sitt kvalitetsarbete men det borde vara angeläget för alla utförare i äldreomsorgen att sätta ljuset på sin kvalitet. Det skulle gynna alla parter, inte minst de äldre och deras närstående som ska välja äldreomsorg, säger Anita Sandberg, kvalitetschef i Attendo.

Ett positivt resultat av det systematiska kvalitetsarbetet som Attendo lyfter för 2015 är att antalet allvarliga händelser har minskat med hela 26 procent sedan året innan.

- Det är vi stolta över och ambitionen är att de ska bli ännu färre kommande år, säger Anita Sandberg.

Hon betonar även att kvalitet kan omfatta så mycket annat än den rent tekniska aspekten och att uppfattningen om vad som är kvalitet varierar från person till person.

- Den totala nöjdheten hos de äldre påverkas av många mjuka faktorer som bemötande, aktiviteter, service, måltidsupplevelser och en hel del annat. Därför är vårt fokus på helheten, säger Anita Sandberg.

En viktig faktor som hon betonar är att äldre ofta vill bevara sina intressen och sin livsstil även när de flyttar in till ett särskilt boende.

- Därför satsar vi på att bygga och utveckla boenden i egen regi med olika livsstilskoncept. Ett kvitto på att vi tänker rätt är att brukarundersökningar visar att de som bor på Attendos livsstilsboenden generellt är betydligt mer nöjda med aktiviteter, utevistelse och utemiljöer än de som bor på boenden som drivs av övriga aktörer, poängterar Anita Sandberg.

Hela kvalitetsbokslutet går att ladda ned via länken: http://bit.ly/Kvalitetsbokslut2015AttendoASO.

För ytterligare information:

Anita Sandberg, Kvalitetschef Attendo Skandinavien
Telefon: +46 70 876 62 11

E-post: anita.sandberg@attendo.se

Charlotte Näsström Morén, Informations- och presschef Attendo Skandinavien
Telefon: +46 727 15 70 50

E-post: charlotte.nasstrom.moren@attendo.se

Ämnen

Taggar


Attendo – Nordens ledande vård- och omsorgsföretag

Attendo startade sin verksamhet 1985 och var först i landet med att bedriva äldreomsorg på entreprenad. Det första uppdraget var ett hemtjänstområde i Stockholm. Sedan dess har allt fler kommuner öppnat för ökad mångfald och valfrihet inom den offentligt finansierade omsorgen.
Idag är Attendo är Nordens ledande vård- och omsorgsföretag med verksamhet inom äldreomsorg, för personer med funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF).
Attendo har 14 000 medarbetare och är verksamt på cirka 70 orter i Sverige, Norge och Danmark.

Presskontakt

Makan Afshinnejad

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo - Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Attendo
Vendevägen 85 b
182 17 Danderyd